Visual Studio 2008 Professional Edition

Go down

Visual Studio 2008 Professional Edition

Bài gửi by Admin on Tue Apr 20, 2010 3:27 pm

Đầu tiên khi lập trình với .NET bạn phải có Visual Studio chứ, đúng ko ? hay visual 6.0 đã quá lỗi thời.
Nếu bạn ko có thời gian, tôi khuyên bạn nên ra tiệm đĩa mua 1 DVD với giá khoảng 25.000 VND + ( trên 25.000 ), còn nếu đường truyền internet của bạn cho phép thì bạn có thể lựa chọn để downloda trực tiếp bằng các linh phía dưới đây

Microsoft Visual Studio 2008

Microsoft®️ Visual Studio®️ 2008 thể hiện tầm nhìn rộng của Microsoft về các ứng dụng máy khách bằng cách cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể nhanh chóng tạo ứng dụng kết nối với chất lượng cao và những kinh nghiệm người dùng phong phú. Với Visual Studio 2008, các tổ chức sẽ thấy dễ dàng hơn so với các phiên bản trước trong việc capture và phân tích dữ liệu, điều đó có nghĩa họ có thể đưa ra được các quyết định hiệu quả trong công việc. Visual Studio 2008 cho phép mọi tổ chức có thể nhanh chóng tạo được các ứng dụng tin cậy, có khả năng quản lý và an toàn hơn để tận dụng Windows Vista™️ và hệ thống Office 2007.

Visual Studio 2008 ra mắt những ưu điểm chính cho các chuyên gia phát triển phần mềm thể hiện trong 3 lĩnh vực chính:
Cải thiện khả năng sản xuất
Quản lý chu trình phát triển ứng dụng
Triển khai các công nghệ mới nhất

Trong tài liệu này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số cảm nhận khác nhau của khách hàng về 3 lĩnh vực thông qua 7 phạm vi công nghệ khác nhau.

Phát triển các ứng dụng máy khách thông minh

Visual Studio 2008 giới thiệu nhiều cách mới và dễ dàng cho các chuyên gia phát triển phần mềm trong việc xây dựng máy khách thông minh bằng cách cung cấp một tập toàn diện các công cụ và lớp để đơn giản hóa việc tích hợp các máy khách thông minh với ứng dụng web đang mới hoặc đang tồn tại, và bằng cách quản lý lưu trữ nội bộ dữ liệu cho các kịch bản đã bị hủy kết nối.

Tạo các ứng dụng Microsoft Office

Visual Studio Tools for Office (VSTO) hiện được tích hợp đầy đủ vào Visual Studio 2008 Professional Edition. Visual Studio cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể tùy chọn các ứng dụng Office như Outlook®️ và PowerPoint®️ để cải thiện năng suất người dùng và đơn giản hóa sự triển khai.

Xây dựng các ứng dụng Windows Vista

Chuyên gia phát triển phần mềm sẽ dễ dàng thúc đẩy được các công nghệ nền tảng mới, và cung cấp các ứng dụng hấp dẫn hơn đến khách hàng của họ, bằngviệc kết hợp một cách dễ dàng tính năng nền tảng trình diễn của Windows (Windows Presentation Foundation) mới trong cả các ứng dụng mới và ứng dụng biểu mẫu Windows (Windows Form) đang tồn tại.

Quản lý dữ liệu hiệu quả hơn

Giới thiệu ngôn ngữ truy vấn tích hợp (LINQ), và những cải thiện về việc truy cập dữ liệu khác cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể xử lý dữ liệu bằng sử dụng phương pháp lập trình nhất quán, thực hiện truy cập dữ liệu với các bề mặt thiết kế dữ liệu mới và sử dụng các lớp đính kèm cho mẫu thiết kế đôi khi được kết nối.

Một cải thiện toàn diện về cảm nhận của chuyên gia phát triển phần mềm

Visual Studio 2008 cho một cảm nhận toàn diện tốt hơn đối với các chuyên gia phát triển phần mềm thông qua việc kết hợp những cải thiện chất lượng sản phẩm đáng kể, các thay đổi cách bề mặt thiết kế phổ biến nhất đối với lỗi cho người dùng và làm đơn giản hóa khả năng của người dùng để chấp nhận tập công cụ và khung làm việc tách biệt.

Cho các cảm nhận Web mới

Xét tới cơ sở hạ tầng an toàn, tin cậy và có thể mở rộng của IIS, các chuyên gia phát triển phần mềm có thể dễ dàng tạo các ứng dụng Web tương tác và hiệu quả. Sự tích hợp liền mạch và mô hình lập trình thân thiện của ASP.NET AJAX cho phép thực thi phía trình khách một cách hiệu quả hơn để cung cấp cho người dùng những giao diện web thuận lợi hơn.

Cải thiện quản lý chu trình phát triển ứng dụng (ALM)

ALM cung cấp sự hỗ trợ tuyệt vời, không chỉ cho việc quản lý toàn bộ chu trình phát triển phần mềm mà còn cho sự tương tác quan trọng với người dùng và các chủ dự án CNTT của một ứng dụng doanh nghiệp.

Phát triển các ứng dụng máy khách thông minh

Visual Studio 2008 cung cấp cho các chuyên gia phát triển phần mềm cách đi mới để xây dựng các ứng dụng máy khách thông minh, thêm vào đó là cải thiện năng xuất của chính chuyên gia phát triên phần mềm. Nhiều khách hàng phải đối mặt với thách thức trong việc tích hợp các ứng dụng máy khách thông minh của họ với ứng dụng dựa trên web mới và ứng dụng đang tồn tại qua đăng nhập và các dịch vụ cá nhân. Visual Studio 2008 cung cấp một tập công cụ mới và các lớp cho phép đơn giản hóa sự tích hợp này và cho phép những chuyên gia đơn giản trong quản lý việc lưu trữ dữ liệu cho các kịch bản đã hủy kết nối.

Các lĩnh vực phát triển máy khách thông mình tập trung gồm có:

Tích hợp giao diện người dùng
Bằng việc hỗ trợ các định dạng chung (như XML) và cho phép nhân viên thiết kế kiểm soát trực tiếp hơn với layout, các control và sự dàng buộc dữ liệu của giao diện ứng dụng người dùng (UI), Visual Studio làm cho các thiết kế viên hòa nhập vào quá trình phát triển dễ dàng hơn. Thiết kế viên có thể sử dụng các công cụ thân thiện như Microsoft®️ Expression®️ Suite để tạo các giao diện người dùng và file thủ tục để các chuyên gia phát triển phần mềm có thể làm việc trực tiếp trong Visual Studio. Visual Studio hỗ trợ đầy đủ sự cộng tác luồng công việc, cho phép các thiết kế viên và chuyên gia phát triển phần mềm quản lý được công việc trước/sau và công việc song song. Ngoài ra các thiết kế viên và chuyên gia phát triển phần mềm cũng có thể xây dựng các thư viện thành phần, định dạng và các thiết kế giao diện người dùng chung để dễ dàng quản lý và sử dụng lại.

Bằng cách lợi dụng những ưu thế của Office 2007 với tư cách là một nền tảng phát triển, các thiết kế viên có thể nâng cao tầm nhìn và cảm nhận về cả Office và SharePoint để tạo các giao diện người dùng trực giác và thân thiện hơn. Sau đó các chuyên gia phát triển phần mềm có thể sử dụng Visual Studio Tools cho Office để tạo giao diện người dùng trong các giải pháp của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Cải thiện triển khai ứng dụng ClickOnce

Sự triển khai ClickOnce trong Visual Studio 2005 đã cung cấp cho Web như triển khai cho các máy khách thông minh. Người dùng có thể vào một URL và kích vào một liên kết để có thể cài đặt ứng dụng máy khách thông minh trên máy tính của họ. Các chuyên gia CNTT có thể triển khai các phiên bản mới của ứng dụng chỉ cần đơn giản bằng cách sao chép ứng dụng mới vào URL. Trong Visual Studio 2008, ClickOnce hiện còn hỗ trợ cho cả trình duyệt Firefox®️ và cung cấp việc ký độc lập location và gán nhãn khách hàng. Thêm vào đó, ClickOnce hiện còn hỗ trợ triển khai thông qua các máy chủ proxy được thẩm định và cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm phân phối được ứng dụng của họ đến nhiều công ty từ một vị trí trung tâm.

Kiểu giao diện Office 2007 hỗ trợ cho các ứng dụng C++

Visual Studio 2008 cũng cung cấp cho các chuyên gia phát triển phần mềm sự hỗ trợ để xây dựng các ứng dụng sử dụng kiểu giao diện Microsoft Office 2007, cụ thể trong đó gồm có Ribbon Bar, Ribbon Status Bar, và Mini-toolbar.

Các dịch vụ mức ứng dụng máy khách

Kích hoạt ứng dụng máy khách mà các chuyên gia phát triển phần mềm sử dụng cùng một profile người dùng và đăng nhập các dịch vụ như các ứng dụng Web của họ. Điều này cho phép các khách hàng sử dụng một phương pháp lưu trữ backend đối với việc thẩm định và thông tin cá nhân người dùng mà không cần quan tâm đến kiểu ứng dụng.

Truy cập dữ liệu kết nối không thường xuyên

Microsoft Synchronization Services cho ADO.NET cung cấp một giao diện lập trình ứng dụng (API) giúp đồng bộ hóa dữ liệu giữa các dịch vụ dữ liệu và kho dữ liệu cục bộ. Synchronization Services API được mô hình hóa sau khi các giao diện lập trình ứng dụng truy cập dữ liệu ADO.NET và cho bạn một cách trực giác để đồng bộ dữ liệu. Nó làm cho việc xây dựng các ứng dụng trong môi trường kết nối không thường xuyên được mở rộng về mặt logic, nơi có thể phụ thuộc vào sự nối mạng nhất quán.

Sự hỗ trợ tích hợp cho Microsoft®️ SQL Server™️ 2005 Compact Edition

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition là phiên bản kế tiếp của SQL Server Mobile được bổ sung thêm nền tảng desktop. SQL Server Compact mở rộng công nghệ SQL Server Mobile bằng cách cho ra một số ưu việt như bảo trì ít hơn, cơ sở dữ liệu được nhúng và cô đọng cho các ứng dụng máy khách đơn người dùng, các ứng dụng được cung cấp cho tất cả các nền tảng Windows như Tablet PC, Pocket PC, smart phone và các máy bàn. Cũng như SQL Server Mobile, SQL Server Compact hoàn toàn được miễn phí, dễ dàng sử dụng, và phiên bản có thể nhúng của SQL Server 2005 cho việc phát triển các ứng dụng di động và desktop.

Tác dụng đòn bẩy SOA và WCF trong các ứng dụng di động

Các chuyên gia phát triển phần mềm có thể xây dựng một ứng dụng máy khách của thiết bị di động làm việc trong môi trường kết nối không hoàn chỉnh. Ứng dụng có thể gửi và nhận dữ liệu từ máy chủ, thậm chí thiết bị hủy kết nối hoặc roamming. Bằng việc cung cấp sự logic và giải quyết các vấn đề về lưu trữ lẫn khả năng định địa chỉ, chuyên gia phát triển phần mềm có thể tập trung vào chức năng ứng dụng di động và không phải lo lắng về những yếu tố, phương thức kết nối khác hay các mô hình lưu trữ được yêu cầu.

Tạo các ứng dụng Microsoft Office

Visual Studio Tools for Office (VSTO) hiện được tích hợp đầy đủ bên trong Visual Studio 2008 Professional Edition. Các chuyên gia phát triển phần mềm có thể nhắm một cách dễ dàng đến hơn 500 triệu người dùng Microsoft Office khi đang dùng các kỹ năng mã được chế ngự như nhau mà họ đã phát triển cho việc viết các ứng dụng Microsoft Windows hoặc các ứng dụng ASP.NET. Visual Studio cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể tùy chỉnh Word, Excel®️, PowerPoint, Outlook, Visio®️, InfoPath®️, và Project để cải thiện năng suất người dùng và tận dụng nhiều cải thiện trong hệ thống Offìce 2007 của Microsoft. Visual Studio 2008 cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm thực hiện các nhiệm vụ như:
Nhắm đến sự trải rộng của hệ thống Office 2007 của Microsoft

Các chuyên gia phát triển phần mềm có thể sử dụng các công cụ trong Visual Studio để tạo tùy chọn mã được quản lý mức tài liệu và mức ứng dụng đằng sau các ứng dụng của hệ thống Office 2007 nhanh chóng và dễ dàng. Thiết kế viên ảo đính kèm của Visual Studio cho các tính năng giao diện người dùng chính của Office 2007 cung cấp cho chuyên gia phát triển phần mềm những kinh nghiệm phát triển RAD và cho phép họ phân phối các ứng dụng có giao diện dựa trên Office chất lượng cao.

Xây dựng các ứng dụng nhắm đến Microsoft Office SharePoint Server

Visual Studio đơn giản hóa nhiệm vụ trong việc xây dựng và gỡ rối các dự án của SharePoint Workflow, bên cạnh đó cũng cho phép chuyên gia phát triển xây dựng các ứng dụng dễ dàng cung cấp khả năng truy cập đến các kho lưu trữ dữ liệu back-end và đến dữ liệu từ các hệ thống doanh nghiệp như SAP, CRM và ERP. Các thành phần Web được xây dựng cho SharePoint có thể dễ dàng sử dụng trong các ứng dụng khác.

Phát triển các giải pháp luồng công việc UI dựa trên Office của Microsoft

Dễ dàng kết hợp các thành phần chính của Microsoft Office UI, cụ thể gồm có Fluent Ribbon, Custom Task Pane, SharePoint Workflow Services tích hợp trong các giải pháp Visual Studio. Các chuyên gia phát triển phần mềm có thể tạo các ứng dụng có sử dụng Microsoft Office để quản lý trong toàn quá trình và việc phân tích, thiết kế dữ liệu toàn doanh nghiệp, được kết hợp với các dịch vụ luồng công việc của SharePoint để quản lý các nhu cầu công tác.

Triển khai các ứng dụng dễ dàng và an toàn

Các chuyên gia phát triển phần mềm có thể dễ dàng sử dụng và mô hình bảo mật cho các ứng dụng sẽ tương thích với những phiên bản trong tương lai của Visual Studio và Office. Với sự hỗ trợ đầy đủ cho triển khai ClickOnce đối với tất cả các tùy chọn và ứng dụng Office, các chuyên gia phát và quản trị viên hiện có nhiều công cụ và khung làm việc có quyền năng để dễ dàng triển khai và bảo trì các giải pháp Office của họ. Điều này đã đơn giản hóa rất nhiều quá trình tạo và triển khai các giải pháp mới dựa trên hệ thống Office 2007.

Xây dựng các ứng dụng Windows Vista

Với Visual Studio 2008, các chuyên gia phát triển phần mềm có thể dễ dàng nâng cao được công nghệ nền tảng mới và cho ra nhiều ứng dụng hấp dẫn hơn cho các khách hàng của họ. Visual Studio cho phép khách hàng kết hợp một cách dễ dàng các tính năng Windows Presentation Foundation mới trong ứng dụng Windows Forms đang tồn tại và các ứng dụng mới.

Các chuyên gia phát triển phần mềm cũng có thể chuyển các ứng dụng của họ sang dáng vẻ và cảm nhận của Windows Vista dễ dàng với những nâng cao đối với MFC và Visual C++®️.

Visual Studio cung cấp cho các chuyên gia phát triển phần mềm những cải thiện chính như:
Kích hoạt cấu trúc các ứng dụng Windows giàu kinh nghiệm

Visual Studio cung cấp công cụ cho phép các chuyên gia xây dựng ứng dụng giàu kinh nghiệm nhanh chóng và dễ dàng. Các công cụ này gồm có một bộ thiết kế và bộ soạn thảo XAML, các mẫu dự án và hỗ trợ gỡ rối, hỗ trợ triển khai,…

Dễ dàng bổ sung thêm những cảm nhận và dáng vẻ của Windows Vista cho các ứng dụng C++ native.

Các chuyên gia phát triển phần mềm có thể sử dụng Visual Studio để xây dựng các ứng dụng trưng bày hình dáng và cảm nhận của Windows Vista, lợi dụng hơn 8.000 API mới có sẵn trong Windows Vista. Số lượng các tính năng cho cảm nhận và dáng vẻ của Windows Vista có sẵn chỉ đơn giản bằng cách biên tập lại ứng dụng MFC. Sự tích hợp sâu hơn có yêu cầu đến nhiều công việc viết mã và thiết kế trong phần của các chuyên gia phát triển phần mềm cũng được đơn giản hóa với sự hỗ trợ tích hợp của Visual Studio cho các API sẵn có của Windows Vista.

Hỗ trợ kiểu giao diện người dùng Office 2007 cho các ứng dụng C++ native.

Visual Studio 2008 cũng cung cấp cho các chuyên gia phát triển phần mềm sự hỗ trợ trong việc xây dựng các ứng dụng tạo sử dụng của các kiểu giao diện người dùng của Microsoft Office 2007, cụ thể gồm có Ribbon Bar, Ribbon Status Bar và Mini-toolbar.

Tăng khả năng cộng tác giữa mã được chế ngự và mã tự nhiên

Visual Studio cho phép các chuyên gia dễ dàng hơn trong việc xây dựng các ứng dụng có sử dụng cả mã tự nhiên và mã được chế ngự, và cũng cung cấp sự cải thiện trong khả năng cộng tác. Các chuyên gia phát triển phần mềm C++ có thể truy cập vào thư viện mới để đơn giản hóa sự truyền tải dữ liệu qua ranh giới STL/CLR tự nhiên - được chế ngự trong việc mở rộng Standard Template Library (STL) trong mã được chế ngự.

Quản lý dữ liệu hiệu quả hơn

Visual Studio 2008 cải thiện đáng kể cách quản lý dữ liệu của các chuyên gia phát triển phần mềm.Theo truyền thống, các chuyên gia phải gia công dữ liệu khác nhau phụ thuộc vào nơi mà dữ liệu cư trú và cách người dùng kết nối với nó. Với sự hướng dẫn của ngôn ngữ truy cấp tích hợp (LINQ) và nhiều cải thiện trong việc truy cập dữ liệu, các chuyên gia có thể quản lý dữ liệu bằng phương pháp lập trình nhất quán và thực hiện việc truy cập dữ liệu với các bề mặt thiết kế dữ liệu mới. ADO.NET tích hợp với LINQ và hỗ trợ một mẫu thiết kế kết nối không liên tục để đơn giản hóa các nhiệm vụ phát triển các kiểu nhiệm vụ ứng dụng đó.

Những tính năng mới gồm có:
Lập trình mô hình và kinh nghiệm thiết kế xung quanh sự truy cập hợp nhất ngôn ngữ/dữ liệu.

LINQ trang bị để giảm sự phức tạp cho các chuyên gia và giúp họ tăng năng suất trong công việc thông qua một tập các mở rộng cho C# và ngôn ngữ lập trình Visual Basic cũng như Microsoft.NET Framework, những thành phần cho phép truy vấn tích hợp cho các đối tượng, cơ sở dữ liệu và dữ liệu XML. Sử dụng LINQ, chuyên gia có thể viết các truy vấn tự nhiên trong C# hoặc Visual Basic mà không cần phải sử dụng các ngôn ngữ khác như SQL và Xpath.

Đơn giản hóa cấu trúc dữ liệu cho các website với LINQ to SQL

Với sự hỗ trợ sâu về việc kết hợp ngôn ngữ truy vấn tích hợp .NET (LINQ to SQL) bên trong các ứng dụng Web ASP.NET, Visual Studio tạo lên sự sáng tạo dữ liệu cho các website, làm cho chúng trở lên năng suất hơn và cũng hiệu quả hơn. Các chuyên gia có thể sử dụng các ngữ nghĩa lập trình quen thuộc để truy cập vào tất cả các nguồn dữ liệu trong theo cách hợp nhất.

Cho những kinh nghiệm về Web mới

Microsoft mang đến cho các tổ chức một nền tảng mạnh mẽ và xuyên suốt từ đầu đến cuối trong việc xây dựng, tổ chức và trưng bày các ứng dụng trên Web. Ngoài yếu tố cơ sở hạ tầng bảo mật, tin cậy và có thể mở rộng của IIS, chuyên gia phát triển có thể tạo dễ dàng các ứng dụng Web với tính tương tác cao, sự đáp ứng nhanh và thực thi trình khách hiệu quả bằng sử dụng sự tích hợp không đứt quãng và mô hình lập trình thân thiện của ASP.NET AJAX cùng với những mở rộng và nâng cao của trình duyệt Internet Explorer.

Các đội phát triển phần mềm có liên quan đến Web có thể cộng tác một cách hiệu quả hơn và thu được những kết quả nhanh hơn bằng việc tích hợp các bộ thiết kế và soạn thảo nâng cao của các công cụ Expression mới trong luồng công việc phát triển của họ, bằng việc hợp nhất nhiều chức năng của các dịch vụ Windows Live trong những giải pháp.

Visual Studio kích hoạt sự sáng tạo cho những kinh nghiệm Web mới bằng cách trao quyền hành động cho các chuyên gia phát triển Web và đơn giản hóa sự phát triển Web. Visual Studio 2008 mang đến cho chuyên gia các công cụ mà họ cần để xây dựng thế hệ Web tiếp theo nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ dàng hơn trước đây:
Cho phép chuyên gia phát triển phần mềm Web lập trình các giao diện Web tương tác người dùng “AJAX-style”

Visual Studio cung cấp cho các chuyên gia phát triển tất cả công cụ và sự hỗ trợ framework cần thiết để tạo các ứng dụng Web hấp dẫn, nhiều ý nghĩa và cho phép AJAX. Các chuyên gia phát triển có thể lợi dụng sự phong phú trình khách, trình chủ, các khung làm việc để xây dựng lên các ứng dụng Web tập trung nhiều về phía trình khách mà vẫn tích hợp với bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu back-end, hoạt động với bất kỳ trình duyệt nào và có toàn bộ sự truy cập vào các dịch vụ ứng dụng ASP.NET và nền tảng Microsoft.

Thiết kế và thi hành dịch vụ Web

Như khái niệm về dịch vụ Web có liên quan rút ra, Visual Studio sẽ cho phép các chuyên gia phát triển cấu hình các điểm cuối dịch vụ, sử dụng cùng các công cụ và mã mà không cần quan tâm đến giao thức (HTTP, TCP/IP) gì được sử dụng , để truyền đi các thông báo và kiểm tra dịch vụ không mã. Các chuyên gia và đối tác có thể mở rộng các giao thức cơ sở để quản lý bất cứ sự định nghĩa nào cho dịch vụ Web.

Dễ dàng sử dụng các dịch vụ Windows Communication Foundation (WCF)

Các chuyên gia có thể sử dụng các công cụ RAD để tạo nhanh chóng và dễ dàng kết nối máy khách và proxy đến các dịch vụ đang tồn tạo, kiểm tra chúng mà không cần phải viết mã. Thêm vào đó, các chuyên gia phát triển phần mềm có thể sử dụng cùng công nghệ và công cụ cho các dịch vụ WCF dù chúng có được đặt ở đâu đi nữa.

Thực thi dịch vụ được tích hợp với thiết kế luồng công việc

Visual Studio cho phép chuyên gia phát triển phần mềm soạn lại hành vi trong toàn bộ các dịch vụ với Windows Workflow Foundation (WF) để hình dung, tạo, soạn thảo và gỡ rối các nhiệm vụ luồng công việc và các thành phần phụ thuộc.

Kinh nghiệm hơn với các chuyên gia phát triển phần mềm

Visual Studio 2008 xây dựng trên sự năng suất và những cải thiện về kinh nghiệm mà các chuyên gia đã có trong Visual Studio 2005. Quá trình phát triển đã sử dụng để tạo nên một Visual Studio 2008 có tính năng riêng tập trung cho chất lượng cuối cùng thông qua toàn bộ quá trình phát triển. Phương pháp này tăng đáng kể chất lượng toàn bộ sản phẩm. Thêm vào đó, toàn bộ kinh nghiệm của các chuyên gia phát triển phần mềm với Visual Studio 2008 được cải thiện thông qua khả năng của Visual Studio trong việc xây dựng và nhắm đến tất cả các nền tảng mà chuyên gia đang sử dụng trong các dự án của họ những năm vừa qua. Điều này là cho các đội phát triển phần mềm chấp nhận Visual Studio 2008 mà không cần tốn nhiều chi phí CNTT trong việc triển khai các thành phần của khung làm việc mới.

Kinh nghiệm của chuyên gia phát triển phần mềm:
Xây dựng bằng Visual Studio 2008 với mục tiêu là các nền NET Framework khác nhau

Với Visual Studio, các chuyên gia phát triển phần mềm có thể sử dụng một tập công cụ và nhắm đến nền tảng mong muốn mà không bị bất cứ một hạn chế nào.Những cải thiện cho thiết kế các biểu mẫu Windows (Windows Forms)

Windows Forms tiếp tục cung cấp cho các chuyên gia nhiều tính năng và chức năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng dòng doanh nghiệp một cách hấp dẫn. Với Visual Studio 2008, kinh nghiệm thời gian thiết kế cho Windows Forms UI và phát triển thành phần liên tục được cải thiện. Những cải thiện trong hiệu suất của thiết kế viên cho phép các chuyên gia phát triển tăng được năng suất khi xây dựng ứng dụng Windows Forms. Thêm vào đó, sự đơn giản của danh sách lỗi design-time cung cấp cho các chuyên gia những thông tin phản hồi hữu dụng hơn và khả năng bỏ qua và tiếp tục, từ đó làm cho họ dễ dàng hơn trong toàn bộ nhiệm vụ phát triển.

Cải thiện chất lượng sản phẩm

Được tiếp tục tập trung vào việc cải thiện chất lượng sản phẩm, những thay đổi mang tính nền tảng theo cách Microsoft xây dựng công cụ cho các chuyên gia phát triển đã cho phép Microsoft đưa ra một công cụ chất lượng cao với khả năng bảo đảm các đầu tư đáng kể so với tất cả những phiên bản trước đây.

Tác dụng đòn bẩy cho các đầu tư UI đang tồn tại

Visual Studio không chỉ cung cấp các thiết kế mới cho việc xây dựng thế hệ các ứng dụng kế tiếp mà còn làm cho nó trở lên dễ dàng với các chuyên gia trong việc mở rộng ứng dụng đang tồn tại để cung cấp những sản phẩm người dùng có chất lượng cao. Những nâng cao về thiết kế Windows Forms đang tồn tại cho phép các thiết kế hướng nhiệm vụ trong việc tạo các ứng dụng dùng Windows Forms, .NET Framework 3.0 và XAML trong một ứng dụng. Vấn đề này cụ thể gồm việc cung cấp kinh nghiệm design-time để sử dụng nội dung Windows Presentation Foundation này trong ứng dụng Windows Forms đang tồn tại bằng cách cho phép đặt thiết kế ảo của Windows Forms và bố trí nhìn thấy nội dung mới trong mối quan hệ với các điều khiển khác trên biểu mẫu. Khả năng này cũng cho phép nội dungWindows Forms được thay thế vào một ứng dụng mới được xây dựng trên Windows Presentation Foundation.

Cải thiện quá trình quản lý chu kỳ phát triển ứng dụng (ALM)

Trong Visual Studio 2008, Microsoft đang tiếp tục đầu tư vào công nghệ Visual Studio Team System đi đầu trên thị trường. Visual Studio 2008 cung cấp sự hỗ trợ tuyệt vời không chỉ cho việc quản lý toàn bộ chu trình phát triển phần mềm mà còn tương tác với người dùng và nhà quản lý ứng dụng doanh nghiệp. Thêm vào đó, nó được thiết kế để mở rộng những lợi ích cộng tác của Visual Studio Team System với nhiều role hơn trên mỗi một dự án.

Bằng cách chú tâm vào những cần thiết của khách hàng, từ chuyên gia phát triển phần mềm độc lập nhỏ nhất đến các khách hàng doanh nghiệp lớn nhất, Visual Studio 2008 sẽ tạo được sự phân phối các giải pháp có chất lượng một cách dễ dàng mà không cần quan tâm đến kích thước của mỗi dự án hoặc đội phát triển phần mềm.

Những tính năng mới trong phát hành này gồm có:
Tích hợp cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp trong chu trình phát triển phần mềm

Việc tạo những trình diễn cơ sở dữ liệu offline và các dự án cơ sở dữ liệu mang cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp vào trong chu trình phát triển phần mềm. Visual Studio 2008 cung cấp một bộ đầy đủ các công cụ điều khiển nguồn, kiểm thử và kiểm tra sự tạo dữ liệu, và giải pháp triển khai gồm diff/merge trực quan và triển khai tạo kịch bản.

Mở rộng khả năng kiểm thử khối của Visual Studio

Việc kiểm thử khối là một trong những khả năng có nhu cầu lớn nhất được hợp nhất trong Visual Studio. Phát hành này mở rộng các khả năng của nó, cải thiện hiệu suất và phạm vi của nó: các kiểm tra khối hiện chạy nhanh hơn khi chúng được thực thi từ IDE hoặc từ dòng lệnh; kiểm tra sự kế thừa cho phép người dùng có thể sử dụng lại được các phương thức đã có trước đó; những cải thiện khả năng sử dụng cho phép người dùng có thể thực thi kiểm tra trực tiếp từ định nghĩa của nó; các kiểm thử khối hiện có sẵn cho tất cả người dùng phiên bản Visual Studio Professional và cũng có thể được sử dụng để kiểm tra các ứng dụng di động.

Kiểm tra tải cho doanh nghiệp

Visual Studio 2008 cải thiện về các khả năng kiểm tra tải đang tồn tại bằng việc đơn giản hóa giao diện kiểm tra tải và cung cấp quan sát đồ thị nhiều máy cùng lúc cho các kết quả kiểm tra, hiệu suất và tình trạng của tất cả các máy được kiểm tra. Những cải thiện bổ sung cũng cho phép quản lý tốt hơn cho các kết quả kiểm tra, mô hình tải phong phú và tích hợp các kết quả từ các nguồn non-PerfMon.

Cho phép điều chỉnh hiệu suất và sự chuẩn đoán cho các ứng dụng doanh nghiệp thông qua kiểm thử

Một lĩnh vực mới hỗ trợ trong Visual Studio 2008 là khả năng điều khiển hiệu suất hệ thống và chuẩn đoán thông qua các công cụ kiểm tra của Visual Studio. Điều này cho phép các chuyên gia phát triển phần mềm có thể chạy gia công định hình trong suất các kiểm tra, vì vậy họ có thể chạy tải và kiểm tra các thủ tục đối với một hệ thống, xem hành vi của nó và sử dụng các công cụ tích hợp để viết sơ lược tiểu sử, gỡ rối và điều chỉnh. Cũng có trong đó là hiệu suất dòng cơ sở để người dùng có thể lưu hồ sơ cơ sở và sau đó nếu hiệu suất bị giảm sút thì nó sẽ so sánh các vết tích mới để nhận ra tài nguyên hồi quy.Download here !

(Nguồn:vn-zoom)

Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 20/04/2010

Xem lý lịch thành viên http://husitc.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết